Grudzień 2021

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE


W grudniu zrekrutowano 12 osób i utworzona została grupa I w województwie mazowieckim w Radomiu. Zorganizowano pierwsze spotkania z uczestnikami  w ramach I etapu IPD przeprowadzono diagnozę sytuacji zawodowej dla 12 (11Kobiet, 1 Mężczyzna) Uczestników. Zajęcia odbywały się w dniach od 02.12.2021 do 09.12.2021r.

Trwa rekrutacja uczestników projekt do kolejnych grup realizowanych na terenie województwa mazowieckiego, lubelskiego oraz świętokrzyskiego.
Zapraszamy do udziału w projekcie.

Trwa rekrutacja do udziału w projekcie.


W miesiącu grudniu w ramach I etapu IPD przeprowadzono diagnozę sytuacji zawodowej dla 12 Uczestników. W ramach II etapu przygotowane zostało IPD przez doradcę zawodowego z udziałem Uczestnika. Wsparcie odbyło się na terenie województwa mazowieckiego.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

 

Listopad 2021

Wystartował ogólnopolski projekt Uwierz w siebie! realizowany przez firmę Inspires S.p. z o.o.. Wszystkich zainteresowanych udziałem zapraszamy do biur projektu. Dane teleadresowe znajdą Państwo w zakładce Kontakt.